OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào dưới đây là điểm mới của chiến lược "Việt Nam hóa" chiến tranh so với các loại hình chiến tranh trước đó?

  • A. 
   Gắn Việt Nam hóa chiến tranh với "Đông Dương hóa" chiến tranh. 
  • B. 
   Được tiến hành bằng quân đội tay sai là chủ yếu. 
  • C. 
   Tăng cường viện trợ kinh tế và quân sự cho quân Sài Gòn. 
  • D. 
   Tìm cách chia rẽ Việt Nam với các nước XHCN. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sự khác biệt rõ rệt nhất của Việt Nam hóa chiến tranh so với loại hình chiến tranh trước đó: Dùng người Việt trị người Việt, dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương. Từ đó, tạo sự chia rẽ, ngăn cách Việt Nam với các nước XHCN.

  Chọn D 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 273710

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF