OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhược điểm lớn nhất của phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX là:

  • A. 
   Hậu cần thiếu thốn, trang bị vũ khí thô sơ.
  • B. 
   Thiếu một lực lượng lãnh đạo tiên tiến.
  • C. 
   Thiếu tổ chức và lãnh đạo không thống nhất.
  • D. 
   Chưa động viên được tất cả các tầng lớp xã hội tham gia. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX đấu tranh theo khuynh hướng phong

  kiến dưới sự lãnh đạo của các văn thân, sĩ phu yêu nước.

  Các phong trào này đều thất bại do những nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó chủ yếu là thiếu một lực lượng xã hội tiên tiến, có đủ năng lực lãnh đạo, phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX đã đánh mốc son trong trang sử chống ngoại xâm của dân tộc ta và để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu (sgk 11 trang 155). Bài học kinh nghiệm lớn nhất là cần xác định đúng đắn giai cấp lãnh đạo đúng đắn, tiên tiến thì cách mạng mới có thể thành công.

  Chọn: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 283971

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON