RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Những nhận định nào đúng trong các nhận định sau về photpho:

  1. P ở ô thứ 15, chu kì 3, nhóm VA

  2. Bảo quản P trắng bằng cách đậy kín trong lọ có không khí.

  3. P đỏ hoạt động mạnh hơn P trắng.

  4. Trong hợp chất, P có số oxi hóa: -3, +3 và +5.

  5. P thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với Oxi.

  6. Trong tự nhiên, gặp P tồn tại dạng tự do và hợp chất. 

  • A. 
   1,4
  • B. 
   1,6
  • C. 
   1, 3, 5
  • D. 
   2, 4, 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 10162

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA