OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhiệm vụ trọng tâm của Liên Xô trong giai đoạn từ 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX

  • A. 
   Khôi phục kinh tế và hàn gắn vết thương chiến tranh. 
  • B. 
   Xây dựng và mở rộng quan hệ hợp tác với các nước xã hội chủ nghĩa.
  • C. 
   Củng cố, hoàn thiện hệ thống chính trị của chủ nghĩa xã hội.
  • D. 
   Tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sau khi hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế, từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô tiếp tục thực hiện các kế hoạch dài hạn nhằm tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội. Đây cũng đồng thời là nhiệm vụ trọng tâm của Liên Xô ở giai đoạn này.

  Đáp án cần chọn là: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 237938

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON