ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào sau đây phản ánh đúng về tính chất của phong trào Cần vương?

  • A. 
   Là phong trào đấu tranh tự phát của nông dân.
  • B. 
   Là phong trào yêu nước mang tính dân tộc sâu sắc.
  • C. 
   Là phong trào đấu tranh theo khuynh hướng dân chủ tư sản.
  • D. 
   Là phong trào yêu nước mang tính dân chủ nhân dân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199918

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF