ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào sau đây không đúng khi đánh giá về cuộc đấu tranh giành độc lập ở Ấn Độ sau chiến tranh thế giới thứ hai

  • A. 
   Chủ yếu diễn ra theo phương pháp bất bạo động
  • B. 
   Đấu tranh vũ trang giữ vai trò quyết định
  • C. 
   Huy động đông đảo các tầng lớp xã hội tham gia
  • D. 
   Đấu tranh từ thấp đến cao

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đặc điểm cuộc đấu tranh giành độc lập ở Ấn Độ sau chiến tranh thế giới thứ hai:

  - Nhiệm vụ- mục tiêu: đấu tranh chống thực dân Anh giành độc lập dân tộc

  - Lãnh đạo: Đảng Quốc Đại

  - Lực lượng tham gia: tất cả các tầng lớp trong xã hội

  - Hình thức: phát triển từ thấp đến cao từ giành quyền tự trị (phương án Mao bát tơn) đến giành độc lập hoàn toàn

  - Phương pháp đấu tranh: chủ yếu bất bạo động

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 214983

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF