OFF
OFF
ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào sau đây đúng khi đánh giá về sự phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa các cường quốc ở khu vực châu Âu?

  • A. 
   Sự phân chia diễn ra chủ yếu giữa Mĩ và Liên Xô 
  • B. 
   Sự phân chia diễn ra không đồng đều giữa Xô và Mĩ 
  • C. 
   Đức là nơi tập trung nhiều nước thực hiện nhiệm vụ giải giáp nhất 
  • D. 
   Sự phân chia diễn ra ở toàn bộ châu Âu 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Theo quy định của hội nghị Ianta, vùng Tây Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của Mĩ. Đông Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô

  => Sự phân chia phạm vi ảnh hưởng ở khu vực châu Âu chủ yếu diễn ra giữa Mĩ và Liên Xô.

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 269536

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON