RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhà bác học An-be Axtanh là người nước nào? 

  • A. 
   Anh
  • B. 
   Đức
  • C. 
   Mĩ 
  • D. 
   Pháp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 17732

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 • Nhà bác học An-be Axtanh
 • An-be Axtanh đã phát minh ra thành tựu
 • Chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới
 • Chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới do ai sáng tạo ra: 
 • YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
 • Trong vòng 20 năm (1921-1940) ở Liên Xô
 • Liên Xô xoá nạn mù chữ
YOMEDIA