ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) là gì?

  • A. 
   Mâu thuẫn gay gắt giữa phe Đồng minh với phe phát xít.
  • B. 
   Quy luật phát triển không đồng đều của chủ nghĩa tư bản.
  • C. 
   Chính sách theo “chủ nghĩa biệt lập” của Mỹ và Anh.
  • D. 
   Các thế lực phát xít lên cầm quyền ở một số nước Âu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199906

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF