OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân chung thúc đẩy kinh tế Mĩ, Tây Âu và Nhật Bản phát triển mạnh mẽ sau chiến tranh thế giới thứ hai là

  • A. 
   Đều có lãnh thổ rộng lớn và tài nguyên thiên nhiên phong phú.
  • B. 
   Đều coi giáo dục là nhân tố chìa khóa cho sự phát triển.
  • C. 
   Vai trò quản lí và điều tiết hợp lí, có hiệu quả của nhà nước.
  • D. 
   Đều lợi dụng chiến tranh để làm giàu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Những nguyên nhân chung đưa đến sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế các nước tư bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai bao gồm:

  - Áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm.

  - Vai trò quản lí và điều tiết có hiệu quả của nhà nước.

  - Trình độ tập trung tư bản và tập trung sản xuất cao nên có sức sản xuất và cạnh tranh lớn.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 212462

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF