ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự thất bại của phong trào Cần Vương là gì?

  • A. 
   Phong trào diễn ra rời rạc, lẻ tẻ.
  • B. 
   Thiếu đường lối lãnh đạo đúng đắn và sự chỉ huy thống nhất.
  • C. 
   Triều đình đã đầu hàng thức dân Pháp.
  • D. 
   Thực dân Pháp mạnh và đã củng cố được nền thống trị ở Việt Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199948

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF