OFF
OFF
ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ngày nay, sức mạnh của mỗi quốc gia được xây dựng dựa trên những nền tảng nào?

  • A. 
   Quân sự - kinh tế - khoa học kĩ thuật. 
  • B. 
   Kinh tế - tài chính - khoa học công nghệ.
  • C. 
   Quốc phòng - kinh tế - tài chính - khoa học công nghệ.
  • D. 
   Kinh tế - tài chính - khoa học công nghệ - quốc phòng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ngày nay, sức mạnh của mỗi quốc gia được xây dựng dựa trên một nền sản xuất kinh tế phồn vinh, một nền tài chính vững chắc, một nền công nghệ có trình độ cao cùng với một lực lượng quốc phòng hùng mạnh.

  Đáp án cần chọn là: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 212450

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF