ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ngày 10 – 10 – 1954 là ngày diễn ra sự kiện quan trọng nào ở Việt Nam?

  • A. 
   Quân đội Việt Nam tiếp quản thủ đô Hà Nội
  • B. 
   Trung ương Đảng, Chính phủ ra mắt nhân dân Thủ đô
  • C. 
   Miền Bắc hoàn toàn giải phóng 
  • D. 
   Pháp rút quân khỏi miền Nam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ngày 10-10-1954, quân đội Việt Nam tiếp quản thủ đô Hà Nội trong không khí từng bừng của ngày hội giải phóng.

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 214905

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF