RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Câu hỏi:

  NaOH có tính chất vật lý nào sau đây ?

  • A. 
   Natri hiđroxit là chất rắn không màu, ít tan trong nước
  • B. 
   Natri hiđroxit là chất rắn không màu, hút ẩm mạnh, tan nhiều trong nước và tỏa nhiệt
  • C. 
   Natri hiđroxit là chất rắn không màu, hút ẩm mạnh và không tỏa nhiệt
  • D. 
   Natri hiđroxit là chất rắn không màu, không tan trong nước, không tỏa nhiệt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 8072

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA