OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Năm 1972, trong hoạt động ngoại giao của Ấn Độ đã diễn ra sự kiện nổi bật gì?

  • A. 
   Ấn Độ thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.
  • B. 
   Ấn Độ thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc.
  • C. 
   Ấn Độ thiết lập quan hệ ngoại giao với Mianma.
  • D. 
   Ấn Độ thiết lập quan hệ ngoại giao với Mĩ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ngày 7-1-1972 Ấn Độ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 212181

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON