ADMICRO
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một bóng đèn có ghi 12V-6W. Đèn này được sử dụng với đúng hiệu điện thế định mức trong 1 giờ. Tính điện năng mà đèn sử dụng  

  • A. 
   20,2kJ
  • B. 
   21,6kJ
  • C. 
   24kJ
  • D. 
   27kJ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

   Điện năng mà đèn sử dụng trong 1 giờ là: (1h = 3600s)

  \(\wp  = \frac{A}{t} \Rightarrow A = \wp t = 6.3600 = 21600J = 21,6kJ\)

   

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 41509

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID