RANDOM
23RANDOM
Video-Banner
 • Exercise 1: Choose the sentence which has the closest meaning to the original one.

  Câu hỏi:

  Mary tried to keep calm although she was very disappointed.

  • A. 
   Mary was too disappointed to keep calm.
  • B. 
   Disappointed as she was, Mary tried to keep calm.
  • C. 
   Mary lost her temper because of her disappointment.
  • D. 
   Feeling disappointed, Mary tried to keep calm, but she failed.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 1725

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA