YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Loại “hạt” nào dưới đây thực chất là quả? 

  • A. 
   Tất cả các phương án đưa ra
  • B. 
   Hạt lúa
  • C. 
   Hạt ngô 
  • D. 
   Hạt sen

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Một số loại hạt thực chất là quả. VD:

  • Mỗi hạt thóc là 1 quả thóc, nó thuộc loại quả khô dính. Vỏ cám là vỏ quả lúa, còn vỏ trấu do bao hoa biến đổi thành có chức năng bảo vệ quả.
  • Mỗi hạt ngô cũng là quả ngô, thuộc loại quả khô dính như lúa.
  • Mỗi hạt sen cũng là 1 quả sen.
  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 133946

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA