OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XVIII, theo mẫu:

  Tên cuộc kháng chiến và khởi nghĩa chống ngoại xâm

  Vương triều

  Lãnh đạo

  Kết quả

   

   

   

   

  Lời giải tham khảo:

  Tên cuộc kháng chiến

  Vương triều

  Lãnh đạo

  Kết quả

  Cuộc kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê (981)

  Tiền Lê

  Lê Hoàn

  Thắng lợi nhanh chóng 

  Kháng chiến chống Tống thời Lý (1075-1077)

  Thời Lý

  Lý Thường Kiệt

  1077 kết thúc thắng lợi

  Kháng chiến chống Mông – Nguyên (TK XIII)

  Thời Trần

  - Vua Trần (lần 1)

  - Trần Quốc Tuấn (lần 2, lần 3)

  Cả 3 lần kháng chiến đều giành thắng lợi

  - Phong trào đấu tranh chống quân xâm lược Minh

  - Khởi nghĩa Lam Sơn (1407 - 1427)

  Thời Hồ

  - Kháng chiến chống quân Minh do nhà Hồ lãnh đạo.

  - Khởi nghĩa Lam Sơn chống ách đô hộ của nhà Minh do Lê Lợi - Nguyễn Trãi lãnh đạo

  - Thất bại

  - Lât đổ ách đô hộ của nhà Minh giành lại độc lập

  Kháng chiến chống quân Xiêm (1785)

  Thời Tây Sơn

  Nguyễn Huệ

  Đánh tan 5 vạn quân Xiêm

  Kháng chiến chống quân Thanh (1789)

  Thời Tây Sơn

  Vua Quang Trung (Nguyễn Huệ)

  Đánh tan 29 Vạn quân Thanh

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 97756

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF