OFF
OFF
ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đâu không phải sự kiện quốc tế có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam trong những năm 1949 - 1950 ? 

  • A. 
   Nuớc Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời. 
  • B. 
   Tháng 6/1950, ủy ban Dân tộc giải phóng Campuchia được thành.  
  • C. 
   Cách mạng Cuba giành được thắng lợi. 
  • D. 
   Từ tháng 1/1950, các nước xã hội chủ nghĩa lần lượt đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Lịch sử thế giới những năm sau chiến tranh thế giới thứ hai bao gồm rất nhiều sự kiện chồng chéo và phức tạp khi Mĩ ra sức hoạt động chống phá phong trào cách mạng thế giới. Tuy nhiên, trái với mong muốn của Mĩ, hệ thống xã hội chủ nghĩa ngày càng phát triển và lớn mạnh, cùng với sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc trở thành một đối trọng với Mĩ. Cuộc chiến tranh Đông Dương của Pháp được sự hậu thuẫn của Mĩ bước sang những năm 50 của thế kỉ XX cũng vấp phải những khó khăn nhất định khi PTCMTG đã có tác động không nhỏ đến diễn tiến của cách mạng Việt Nam nhất là 3 sự kiện: từ tháng 1/1950, các nước xã hội chủ nghĩa lần lượt đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam, tháng 6/1950, ủy ban Dân tộc giải phóng Campuchia được thành, Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời. Đây là những điều kiện thuận lợi để ta chủ động mở chiến dịch Biên giới đưa cuộc kháng chiến dần đi đến thắng lợi hoàn toàn. Cách mạng Cuba giành được thắng lợi vào năm 1959, vì vậy đây là đáp án chính xác của câu hỏi này.

  Chọn C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 273702

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON