OFF
OFF
ADMICRO
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đâu không phải lý do để khẳng định “từ những năm 90 của thế kỉ XX, một chương mới đã mở ra cho khu vực Đông Nam Á”?

  • A. 
   Do hòa bình đã trở lại với khu vực. 
  • B. 
   Do tất cả các nước đã tham gia tổ chức ASEAN. 
  • C. 
   Do ASEAN chuyển trọng tâm hoạt động sang lĩnh vực kinh tế. 
  • D. 
   Do xuất hiện các quốc gia mới ở khu vực. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, “Một chương mới mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á” do:

  - Hòa bình đã trở lại với khu vực: Sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc và vấn đề Campuchia được giải quyết bằng việc kí hiệp định Pari về Campuchia (10/1991). Tình hình chính trị khu vực được cải thiện rõ rệt.

  - Tất cả các nước trong khu vực đều tham gia tổ chức ASEAN: Xu hướng nổi bật đầu tiên là sự mở rộng thành viên của tổ chức ASEAN: 01/1984 Brunây, 7/1995 Việt Nam, 9/1997 Lào và Myanma, 4/1999 Campuchia.

  => ASEAN từ 6 nước đã phát triển thành 10 nước thành viên. Lần đầu tiên trong lịch sử khu vực, 10 nước Đông Nam Á đều cùng đứng trong một tổ chức thống nhất.

  - ASEAN chuyển trọng tâm hoạt động sang hợp tác kinh tế, đồng thời xây dựng một khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định để cùng nhau phát triển phồn vinh.

  + Năm 1992, ASEAN quyết định tổ chức Đông Nam Á  trở thành  khu vực mậu dịch tự do (AFTA).

  + Năm 1994, lập diễn đàn khu vực (ARF) gồm 23 quốc gia.

  Đáp án cần chọn là: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 271414

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON