YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Khối lượng Fe cần dùng tác dụng với 50ml dung dịch HCl để thu được 3,36 lít khí (đktc) là:

  • A. 
   8,0g
  • B. 
   5,6g
  • C. 
   0,56g
  • D. 
   8,4g

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  PTHH: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

  \({n_{{H_2}}} = \frac{V}{{22,4}} = \frac{{3,36}}{{22,4}} = 0,15mol\)

  Theo pt: nFe = nH2 = 0,15 mol → mFe = 0,15. 56 = 8,4 (g)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 116182

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA