ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khi tiếp nhận con đường cứu nước mới-dân chủ tư sản, các sĩ phu yêu nước Việt Nam chủ trương theo hai hướng đó là:

  • A. 
   Bạo động và cải cách
  • B. 
   Đánh Pháp và hoà Pháp.
  • C. 
   Theo phương Tây và theo Nhật
  • D. 
   Dựa vào Nhật và dựa vào Pháp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 22821

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA