ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khẳng định nào sau đây là sai?

  • A. 
   Phép tịnh tiến biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó
  • B. 
   Phép quay biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó
  • C. 
   Phép tịnh tiến biến tam giác thành tam giác bằng nó
  • D. 
   Phép quay biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ôn lại tính chất phép quay

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 45281

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA