ON
ON
YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khác với châu Á và châu Phi, đối tượng đấu tranh của nhân dân các nước Mĩ Latinh là đáp án?

  • A. 
   chế độ phân biệt chủng tộc.             
  • B. 
   chế độ độc tài thân Mĩ.
  • C. 
   đế quốc Mĩ.        
  • D. 
   thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, với ưu thế về kinh tế và quân sự, Mĩ tìm cách biến khu vực Mĩ Latinh thành "sân sau" của mình và xây dựng các chế độ độc tài thân Mĩ. Cũng vì thế, cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ bùng nổ và phát triển. Trong khi đó, ở châu Á và châu Phi là các nước đế quốc, hoặc chế độ phân biệt chủng tộc.

  Chọn B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 272975

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON