RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  It's difficult to find tigers in the afternoon because ________.

  • A. 
   they usually sleep at this time of day
  • B. 
   it's so hot at this time
  • C. 
   the elephants' back wasn't high enough to get view
  • D. 
   tigers hardly hunt in the heat of the day

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 10027

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA