OFF
OFF
ADMICRO
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  It's a beautiful day. The sky is .... .

  • A. 
   black
  • B. 
   blue
  • C. 
   gray
  • D. 
   green

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 14639

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 • He lifts weights as a sport. Hes a .... .
 • Its a beautiful day. The sky is .... .
 • .... her lips full or thin?
 • .... color are her eyes?
 • RANDOM
  YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
  YOMEDIA
 • He is .... between his sister and his brother.
MGID
ON