YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  I find myself at a loss to understand Harold's behavior.

  • A. 
   I lost contact with Harold, so I couldn't understand him well.
  • B. 
   I have to lose a lot to understand Harold's behavior.
  • C. 
   I completely understand Harold's behavior.
  • D. 
   I find Harold's behavior quite incomprehensible.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 10048

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA