RANDOM
16YOMEDIA
Video-Banner
 • Câu hỏi:

  I did not answer the door even though I knew it was my friend.

  • A. 
   Unless I knew it was my friend, I would not answer the door.
  • B. 
   I knew it was my friend, but I did not answer the door.
  • C. 
   Only when I answered the door did I knew it was my friend.
  • D. 
   I answered the door since I knew it was my friend.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 1732

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA