RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  I ....................at six o'clock, but ......... to be up by five.

  • A. 
   normally get up/ I have sometimes
  • B. 
   get normally up/ sometimes I have
  • C. 
   normally get up/ sometimes I have
  • D. 
   get normally up/  I sometimes have

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C đúng

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 7258

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 • Glenda ..................... extremely hard when she was a student.
 • The World War II .............. in 1939 and ...................in 1945.
 • According to the research reports, people usually..................in their sleep 25 to 30 times each night.
 • Harry works all the time. He.......................
 • YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
 • The last time I ........... swimming was when we were in Spain. 
 • I ....................at six oclock, but ......... to be up by five.
YOMEDIA