ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hợp thành của một phép tịnh tiến và phép đối xứng tâm là phép biến hình nào trong các phép biến hình sau đây?

  • A. 
   Phép đối xứng trục
  • B. 
   Phép đối xứng tâm
  • C. 
   Phép quay
  • D. 
   Phép đồng nhất 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phép đối xứng tâm I với I là ảnh của O qua phép tịnh tiến theo vecto \( - \frac{1}{2}\overrightarrow {MM'} \)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 45291

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA