OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hội nghị Ianta 1945 thông qua quyết định nào?

  • A. 
   Phân công quân đội các nước đồng minh vào giải giáp phát xít Nhật ở Đông Dương.
  • B. 
   Liên Xô và Mỹ chuyển từ đối đầu sang đối thoại để thành lập tổ chức Liên hợp quốc.
  • C. 
   Thống nhất mục tiêu chung là tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật.
  • D. 
   Thiết lập một trật tự thế giới mới theo xu hướng đơn cực ngay sau chiến tranh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Những quyết định của Hội nghị Ianta bao gồm:

  - Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật để nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

  - Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á sau khi chiến tranh ở châu Âu kết thúc.

  - Thành lập tổ chức Liên Hiệp Quốc để duy trì hòa bình, an ninh thế giới.

  - Thỏa thuận việc đóng quân, giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc thắng trận ở châu Âu và châu Á.

  Đáp án cần chọn là: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 214094

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON