OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hội nghị nào đã đặt nền tảng cho sự ra đời của tổ chức Liên hợp quốc

  • A. 
   Hội nghị Ianta
  • B. 
   Hội nghị Xan Phranxico
  • C. 
   Hội nghị Pốtxđam
  • D. 
   \Hội nghị Pari

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hội nghị Ianta đã quyết định “thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình an ninh thế giới”.

  => Hội nghị Ianta đã đặt nền tảng cho sự ra đời của tổ chức Liên hợp quốc.

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 214092

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF