RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Hiệu điện thế U trong mạch điện có sơ đồ như hình 10.3 được giữ không đổi. Khi dịch chuyển con chạy của biến trở tiến dần về phía đầu N thì chỉ số ampe kế sẽ thay đổi như thế nào?

  • A. 
   Giảm dần đi.
  • B. 
   Tăng dần lên.
  • C. 
   Không thay đổi.
  • D. 
   Lúc đầu giảm dần đi, sau đó tăng dần.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 6034

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA