ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  He now goes to work on his bicycle instead of by car.

  • A. 
   He still goes to work by car but more often on his bicycle.
  • B. 
   He has stopped driving to work and goes by bicycle.
  • C. 
   He has never gone to work in his car but always on his bicycle.
  • D. 
   Since he bought the car, he has never used the bicycle to go to work.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 10047

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA