ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hãy chọn câu Đúng trong các câu sau:

  • A. 
   Triac có ba cực là: A, K và G, còn Điac thì chỉ có hai cực là: A và K
  • B. 
   Triac có ba cực là: A1, A2 và G, còn Điac thì chỉ có hai cực là: A1 và A2
  • C. 
   Triac và Điac đều có cấu tạo hoàn toàn giống nhau
  • D. 
   Triac có hai cực là: A1, A2, còn Điac thì có ba cực là: A1, A2 và G

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 9781

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA