OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hãy cho biết đường lối đối ngoại của Ấn Độ sau khi giành độc lập?

  • A. 
   Chính sách hòa bình trung lập tích cực.
  • B. 
   Không ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
  • C. 
   Tham gia các liên minh chính trị quân sự.
  • D. 
   Chạy đua vũ trang để bảo vệ lãnh thổ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sau khi giành độc lập, Ấn Độ thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình, trung lập tích cực, luôn luôn ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập của các dân tộc.

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 237916

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON