ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hàng xuất khẩu chủ lực của vùng ĐBSCL là: 

  • A. 
   Gạo, xi măng, vật liệu xây dựng
  • B. 
   Gạo, hàng may mặc, nông sản
  • C. 
   Gạo, thủy sản đông lạnh, hoa quả  
  • D. 
   Gạo, hàng tiêu dung, hàng thủ công

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 112531

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA