RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Hai quả cầu nhỏ, giống nhau, bằng kim loại. Quả cầu A mang điện tích 4,50 µC; quả cầu B mang điện tích –2,40 µC. Cho chúng tiếp xúc nhau rồi đưa chúng ra cách nhau 1,56 cm. Tính lực tương tác tĩnh điện giữa chúng.

  • A. 
   38,8N
  • B. 
   40,8N
  • C. 
   42,8N
  • D. 
   44,8N

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có:  q_A=4,5.10^-^6C  và q_B=-2,4.10^-^6C

  Sau khi tiếp xúc nhau: \(q_A\)' =  \(q_B\)' = 0,5(\(q_A\) + \(q_B\))  =3,45.10^-^6C

  \(F=9.10^9.\frac{\left |q_A'q_B' \right |}{r_1^2} =40,8N\)

   

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 4647

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA