OFF
OFF
ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Giữa tháng 5 – 1956, Pháp rút quân trong khi tình hình thực hiện Hiệp định Giơnevơ thế nào?

  • A. 
   Pháp chuyển giao mọi trách nhiệm thi hành hiệp định cho chính quyền Bửu Lộc. 
  • B. 
   Pháp đã xúc tiến mọi việc chuẩn bị cho quá trình tổng tuyển cử. 
  • C. 
   Pháp chưa thực hiện cuộc hiệp thương tổng tuyển cử hai miền Nam – Bắc Việt Nam. 
  • D. 
   Mọi điều khoản của Hiệp định đã được thực hiện. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Theo SGK Lịch sử 12 trang 157, giữa tháng 5 – 1956, Pháp rút quân khỏi miền Nam khi chưa thực hiện cuộc hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất hai miền Nam – Bắc Việt Nam theo điều khoản của Hiệp định Giơnevơ.

  Chọn C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 273001

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON