ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Giá trị lớn nhất của hàm số \(y = 5 - \frac{1}{{{{\left( {x - 1} \right)}^2}}}\) đạt được khi x nhận giá trị bằng:

  • A. 
   1
  • B. 
   5
  • C. 
   0
  • D. 
   Không có đáp án 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tập xác định: D = R \ {1}

  Ta có f(x) ≤ 5, ∀ x ∈ D. Tuy nhiên khi

  \(f(x) - 5 \Leftrightarrow \frac{1}{{{{\left( {x - 1} \right)}^2}}} = 0\)

  Suy ra không tồn tại x thỏa mãn. Do đó hàm số không có giá trị lớn nhất.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 45138

Loại bài Bài tập

Chủ đề Đạo hàm và ứng dụng

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA