OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đường lối cải cách của Goócbachop tập trung vào những nội dung nào?

  • A. 
   Chính trị, giáo dục và tư tưởng.  
  • B. 
   Kinh tế, chính trị và tư tưởng. 
  • C. 
   Kinh tế và văn hóa.         
  • D. 
   Chính trị và tư tưởng.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tháng 3/1985, M Gooc -ba - chop (M.Gorbachev) tiến hành cải tổ đất nước theo đường lối “cải cách kinh tế triệt để”, tiếp theo là cải cách hệ thống chính trị và đổi mới tư tưởng.

  Chọn B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 273675

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON