ON
ON
YOMEDIA
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm khác nhau cơ bản của phong trào Cần vương từ năm 1888 đến năm 1896 so với phong trào từ năm 1885 đến 1888 là:

  • A. 
   Lãnh đạo chủ yếu là sĩ phu, văn thân.        
  • B. 
   Phát triển mạnh.
  • C. 
   Không diễn ra dưới sự chỉ đạo của triều đình.
  • D. 
   Lan rộng ở Bắc Kì và Trung Kì. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Từ năm 1888 đến năm 1896, phong trào Cần Vương không còn diễn ra dưới sự chỉ đạo của triều đình. Bởi vì năm 1888 vua Hàm Nghi bị rơi vào tay giặc, nhà vua đã cự tuyệt mọi sự dụ dỗ của

  Pháp, chịu án lưu đày sang An-giê-ri (Bắc Phi), tuy vậy phong trào vẫn tiếp tục phát triển và quy tụ thành các trung tâm lớn.

  Chọn: C 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 283943

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF