OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm khác nhau căn bản giữa hai chiến lược: Chiến tranh cục bộ và Việt Nam hóa chiến tranh là về vấn đề gì?

  • A. 
   Về sự viện trợ tiền của từ chính phủ Mĩ.          
  • B. 
   Về mục tiêu phát động chiến tranh. 
  • C. 
   Về việc mở rộng chiến tranh ra miền Bắc.   
  • D. 
   Về lực lượng chủ lực tiến hành chiến tranh. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chiến tranh cục bộ được tiến hành bằng lực lượng quân Mĩ, quân đồng minh Mĩ và quân đội Sài Gòn; Việt Nam hóa chiến tranh là sự quay lại của âm mưu "dùng người Việt đánh người Việt" đây chính là điểm khác nhau căn bản giữa hai chiến lược chiến tranh. Đáp án của câu hỏi này là về lực lượng chủ lực tiến hành chiến tranh.

  Chọn D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 273006

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON