ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm giống nhau giữa quá trình cải tổ của Liên Xô (từ năm 1985) với cải cách mở của của Trung Quốc (từ năm 1978)?

  • A. 
   Bối cảnh lịch sử.
  • B. 
   Trọng tâm cải cách.
  • C. 
   Vai trò của Đảng cộng sản.
  • D. 
   Kết quả.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Do tác động của cuộc khủng hoảng năm 1973, sự chuyển biến mạnh mẽ của thế giới và sự trì trệ, khủng hoảng của bản thân Liên Xô và Trung Quốc đã đặt ra yêu cầu cần phải nhanh chóng tiến hành cải cách cho 2 quốc gia này để đưa đất nước thoát ra khỏi khủng hoảng, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội

  Đáp án cần chọn là: A

  Chú ý

  - Trọng tâm cải cách của Liên Xô ban đầu là kinh tế. Tuy nhiên sau một thời gian thực hiện trọng tâm này đã đổi sang lĩnh vực chính trị.

  - Vai trò của Đảng cộng sản trong cuộc cải tổ ở Liên Xô từ chỗ là lực lượng lãnh đạo duy nhất đã bị mất quyền lãnh đạo do chủ trương đa nguyên chính trị của Goóc ba chốp.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 206485

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF