OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm giống nhau giữa kế hoạch Đờlát đơ Tátxinhi và kế hoạch Nava của Pháp - Mĩ là

  • A. 
   Xây dựng hệ thống phòng tuyến công sự bao quanh đồng bằng Bắc Bộ.
  • B. 
   Tập trung xây dựng một lực lượng cơ động mạnh.
  • C. 
   Tiến hành chiến tranh tổng lực để bình định vùng tạm chiếm.
  • D. 
   Chuyển hướng tiến công chiến lược vào phía Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Điểm giống nhau giữa kế hoạch Đờ lát đơ Tátxinhi và kế hoạch Nava của Pháp - Mĩ là gấp rút quân Âu-Phi để tập trung xây dựng một lực lượng cơ động mạnh tập trung ở vùng đồng bằng Bắc Bộ

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 211792

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF