OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm nào dưới đây không phải biểu hiện sự non yếu của tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng ?

  • A. 
   Thành phần đảng viên của đảng phức tạp. 
  • B. 
   Đường lối đấu tranh theo tư tưởng học thuyết Tam Dân của Tôn Trung Sơn. 
  • C. 
   Cơ sở quần chúng ít, hoạt động chủ yếu ở Bắc Kì. 
  • D. 
   Tổ chức thiếu chặt chẽ, lỏng lẻo. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Việt Nam Quốc dân Đảng có thành phần khá phức tạp bởi ngay sau khi ra đời, đảng đã chủ trương mở rộng cơ sở trong quần chúng nhân dân trên cả nước. Thành phần đảng chủ yếu bao gồm: Sinh viên, học sinh, công chức, tư sản lớp dưới, nông dân khá giả, thân hào địa chủ, binh lính, hạ sĩ quan người Việt trong quân đội Pháp.. Ngoài ra, gia nhập Việt Nam Quốc dân Đảng còn có thêm các nhóm nhân sĩ và trí thức yêu nước. Cơ sở tổ chức của Việt Nam Quốc dân Đảng thiếu chặt chẽ, lỏng lẻo trong khi cơ sở quần chúng ít và hoạt động chủ yếu ở Bắc kì. Tất cả các điểm trên đã phản ánh sự non yếu của Đảng và là cơ sở để thực dân Pháp lợi dụng, chống phá và đàn áp.

  Chọn B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 273691

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON