OPTADS360
ADMICRO
AMBIENT
Video-Banner
  • Câu hỏi:

    Despite his ability to do the job, he was not offered the position.

    Lời giải tham khảo:

    Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA