RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Để thu được khí O2 từ hỗn hợp khí CO2, O2 người ta dẫn hỗn hợp qua bình đựng dung dịch:

  • A. 
   Dung dịch Ca(OH)2
  • B. 
   CaO rắn
  • C. 
   Dung dịch KCl
  • D. 
   Dung dịch H2SO4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 116161

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA