ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Để tách riêng NH3 ra khỏi hỗn hợp gồm N2,H2,NHtrong công nghiệp người ta đã

  • A. 

   Cho hỗn hợp qua nước vôi trong dư.

  • B. 

   Cho hỗn hợp qua bột CuO nung nóng.

  • C. 

   nén và làm lạnh hỗn hợp để hòa lỏng NH3.

  • D. 
   Cho hỗn hợp qua dung dịch H2SO4 đặc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 116800

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA